Hvad er udbytteaktier?

0

En aktie er en ejerandel i en virksomhed. De fleste større virksomheder er formet som aktieselskaber, og består dermed af et antal aktier med en pålydende værdi. Disse aktier kan enten handles på en børs (reguleret markedet) eller privat (ureguleret marked). Hvis en virksomhed er delt op i 500 aktier, og du ejer 250 af aktierne ejer du altså 50% af virksomheden. Skal du finde værdien af et selskab, skal du tage antallet af aktier og gange med den nuværende kurs.

En virksomhed som TRYG bliver i dag (19. februar 2018) handlet til kurs 144,20 per aktie. Selskabet består af 302.150.000 aktier, og dermed bliver den samlede børsnoterede værdi af altså cirka 43,5 milliarder kroner.

Udbytteaktier betaler overskuddet tilbage til dig

Når du ejer en aktie ejer du også en andel af virksomheden og har dermed ret til en andel af et eventuelt udbytte. Men hvad er et udbytte? Formålet med en virksomhed er tjene penge og skabe et overskud. Efter endt regnskabsår bliver der afholdt en generalforsamling, hvor bestyrelsen og ledelsen kan beslutte, hvad der skal ske med de penge som virksomheden har tjent. Man kan vælge at lade pengene blive i virksomheden til forsat konsolidering, ekspansion, udvikling og drift. Hvis man ønsker at opkøbe en konkurrent eller bevæge sig ind på nye markeder, giver det rigtig god mening. Målet er så at de nye forretningsområder, vil give endnu mere afkast og dermed vil virksomheden bliver endnu mere attraktiv at investere i. Det vil lokke nye aktionærer til og få kursen til at stige.

En anden mulighed er at udbetale udbyttet til aktionærerne. En del eller alle pengene bliver altså udbetalt til dem, der ejer aktier i virksomheden. Der afregnes en udbytteskat, og det resterende beløb bliver overfør til aktionærenes konti. En udbytteaktie er således et prædikat, som de virksomheder, der udbetaler en stor del af deres overskud som udbytte, har fået. Der er ingen faste regler, men TRYG er af mange opfattet som en udbytteaktie. TRYG annoncerer selv, at de ønsker at udbetale et sted mellem 60%-90% af deres overskud til aktionærerne som udbytte.

Hvorfor skal man have udbytteaktier?
Der kan være mange grund. En ting er skatteoptimering. Har du købt aktier for frie midler, skal du beskattes af fortjeneste når den realiseres. Ved udbyttebetalinger skal du betale udbytteskat, og det er med til at holde kursen ned (kursen falder typisk på skæringsdagen for, hvornår aktien handles med og uden udbytte).

Det er også med til føre midler tilbage til porteføljen, som så kan re-investeres. Det er også en god måde at tage lidt risiko ud, hvad at lade udbytteaktierne oparbejde en kontantbeholdning.

Jeg håber, at ovenstående har etableret en interesse for udbytteaktier

Share.

Leave A Reply