Fordelene ved en aktiesparekonto

2

Annonce

Vil du gerne kunne investere i aktier, obligationer, ETF’er og investeringsforeninger, men med en lavere beskatning på dit afkast end ved normale aktieinvesteringer? Det er økonomisk attraktivt at indskyde de penge, du vil bruge på investeringer på en aktiesparekonto, i stedet for en normal investeringskonto ved din bank, og du får også mange andre fordele ved denne form for konto. Aktiesparekontoen er netop til for at det er nemmere for dig at investere i aktier, men der er også nogle ting du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at oprette en aktiesparekonto. Det kan du læse mere om her. 

Hvad er en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto er en konto, hvor du kan bruge penge til at investere i børsnoterede aktier, aktiebaserede ETF’er og investeringsforeninger. De penge, du får som afkast på dine investeringer du har gjort gennem din aktiesparekonto bliver så beskattet som aktieindkomst. Pr. 1. januar 2022 må du dog højest overføre 103.500 kr. til din aktiesparekonto, så der er altså grænser for, hvor mange penge du kan investere i via denne konto. Du kan derudover kun have én aktiesparekonto, og hvis du kommer til at overføre for meget, så pålægger Skat en afgift på 3 % hvert år, når du skal betale skat. 

Betal mindre i skat 

En af fordelen ved en aktiesparekonto er, at du kun skal betale 17 % i skat af dine afkast. Når du derimod ikke investerer gennem en aktiesparekonto skal du betale 27 % i skat, hvis afkastet er 57.200 kr eller 42 %, hvis det er over dette beløb. Men uanset størrelsen af dit afkast, skal du kun betale 17 % i skat, hvis du har investeret med penge indskudt i en aktiesparekonto. Derudover tilbyder de fleste udbydere af en aktiesparekonto, at de indberetter skatten for dig hvert år ved årets aflsutning, hvor du skal betale skat af de afkast du har fået i løbet af året.

Hvor kan du få en aktiesparekonto

Med en aktiesparekonto kan du nemt og bekvemt købe aktier og få økonomiske fordele ud af det. Du kan oprettet en aktiesparekonto hos en bank eller en online investeringsbank. Uanset hvor du oprettet din aktiesparekonto, gælder der samme regler og vilkår i forhold til beskatning og beløbsgrænser. Dog kan det være forskellig, hvilke aktier, ETF’er og investeringsforeninger, du kan investere i hos din bank eller på en investeringsplatform. Så inden du opretter en aktiesparekonto, er det en god idé at undersøge, hvad du kan investere i hos de enkelte steder du kan oprette en aktiesparekonto. 

Share.

2 kommentarer

  1. I am so glad to have clicked on your website, it’s exactly what my friend and I have been constantly looking for in search of. The details here on the nice website is very constructive and is going to provide my customers while I am at work productive information. Looks like everone here extrapolates a lot of specific details concerning this and other pages and information really are evident. I’m not usually on the internet latley however as my wife and I get an opportunity We are most of the time avidly searching this sort of factual information and things likewise similar. Take care. If you needed some site work like: illinois law firms or Graphics Design firm in Sedona AZ 86336 give me a jingle.

Leave A Reply