Økonomisk udsat med børn

0

Det er svært at være udsat økonomisk med børn i et samfund, hvor de gerne skal have pænt tøj, der skal være råd til udflugter og en god madpakke. Der skal også være råd til de normale udgifter som husleje, el, vand, varme, internet osv. Det er ikke altid let at få til at løbe rundt, hvis man i forvejen ikke har en stor indkomst. Derfor kan man få udbetalt børnepenge, der skal være med til at dække nogle af de mange udgifter, der er forbundet med at have børn. Samtidig skal det sikre at børn får en god og stabil opvækst. Børnepengene udbetales 4 gange om året og er afhængig af forældrenes indkomst.

Andre forhold end 2 forældre

Mange familier består af 2 forældre og børn. Men det er ikke altid tilfældet, at forældrene er sammen eller til stede i barnets liv. Der kan være mange forskellige omstændigheder, der gør, at man ikke har en normal kernefamilie. Det kan også presse økonomien, hvis der er nogle forhold, som gør det svært at betale alt, der skal betales. Derfor kan man søge om det, der hedder børnetilskud. Det er ikke kun for enlige forældre, som mange tror, men faktisk en social ydelse, der gives til mange forskellige situationer.

Hvem kan få børnetilskud?

Der er mange regler når det kommer til børnetilskud, og derfor kan man læse om børnetilskud her. Men som udgangspunkt er det en social ydelse, der afhænger af den situation man står i som forsørger. Børnetilskud udbetales hver 3. måned og følger barnet. Så i 2018 satsen er på 5.652 kr. pr. barn. De omstændigheder, der kan give adgang til børnetilskud er bl.a., hvis man er enlig forsørger og er presset økonomisk.  Det er myndighederne, der vurderer, om man er enlig forsørger, for man må ikke bo sammen eller dele økonomi med en anden voksen person. Men hvis det bedømmes, at man er enlig forsørger, kan der udbetales børnetilskud. Er man under uddannelse eller i praktik, er det også muligt at modtage børnetilskud. Det kræver blot, at man er SU-berettiget, og ikke får et forsørgertillæg, hvis man er enlig. Der gives også børnetilskud til førtidspensionister eller folkepensionister og nogle særlige tilskud sideløbende, hvis man står i en særlig situation. Der er også andre særlige situationer som, at man har fået et donorbarn ved kunstig befrugtning, der kan give ret til at modtage børnetilskud.

Share.

Leave A Reply